Przygotowanie do realizacji inwestycji budowlanej wymaga określenia jaki dokładnie sprzęt będzie nam potrzebny. Zależy to zarówno od rodzaju prac, jakie planujemy wykonywać, jak i typu wznoszonej konstrukcji oraz terenu, na którym się ona znajduje. Odpowiednio dobrany zestaw maszyn budowlanych może przyspieszyć czas realizacji projektu jak również ułatwić finalizację poszczególnych jego etapów. W naszym krótkim wprowadzeniu prezentujemy najważniejszą kategoryzację maszyn budowlanych, która pozwoli szybko zorientować się w ich rodzajach oraz przeznaczeniu. 

Najpopularniejsza klasyfikacja maszyn budowlanych

Maszyny budowlane można pogrupować według różnych kategorii. Jednak najczęstszym kryterium podziału jest funkcja danej maszyny, czyli zadanie jakie będzie ona wykonywać na danym placu budowy. Pod tym względem można wyróżnić kilkanaście osobnych kategorii. 

W pierwszej znajdują się maszyny do wykonywania robót ziemnych. Są to przede wszystkim: koparki, ładowarki, równiarki, spycharki, zrywarki, zgniatarki, zagęszczarki gruntów, walce, ubijarki, ubijaki. Drugą kategorię tworzą maszyny wykorzystywane w produkcji, zagęszczaniu oraz transporcie masy betonowej. Zaliczamy to przede wszystkim różnego typu betoniarki. Trzecią kategorię tworzą maszyny do transportu samochodowego, w tym przede wszystkim ciągniki oraz samochody ciężarowe. 

Osobną kategorię tworzą maszyny do przeprowadzania robót wykończeniowych, czyli maszyny tynkarskie, malarskie, podłogowe, instalacyjne, frezarki. 

Do przeprowadzania odwadniania oraz prac z zakresu hydromechanizacji służą maszyny z czwartej kategorii. Są to przede wszystkim pogłębiarki, rurociągi, pompy, wodomiotacze, urządzenia wiertnice, ssawniki, igłofiltry, filtry studzienne, maszyny do zagęszczania pulpy oraz oddzielacze urobku.

Do wykonywania robót palowych stosuje się palownice, głębiarki, wybieraki, młoty, kafary, wyrywacze, zestawy palownicze i rury obsadowe. W przeróbce kruszy stosuje się takie maszyny jak kruszarki, przesiewniki oraz młyny. Natomiast do wykonywania prac zbrojarskich stosuje się giętarki. 

Ponadto wyróżniamy kategorię maszyn dedykowanych do realizowania prac drogowych, m.in. stabilizatory podłoża, frezarki do asfaltu, rozściełacze do asfaltu oraz kategorię maszyn transportowych na bliski dystans – przenośniki, dźwignice, ładowarki. 

Ostatnie dwie kategorie to urządzenia zmechanizowane, takie jak młoty udarowe, a także urządzenia pomocnicze, np. agregaty, prądotwórcze, urządzenia grzewcze, zawiesia, szalunki, stojaki. 

Zakup czy wynajem maszyn budowlanych?

Oczywiście powyższa lisa nie wyczerpuje wszystkich maszyn jakie stosuje się na placach budowy, ani tym bardziej nie jest ich systematyczną i kompletną klasyfikacją. Ilość możliwych do wykonania prac na placach budowy jest bardzo duża, podobnie jak stosowane w celu ich realizacji urządzenia i maszyny. Wiele firm budowlanych nie musi przy tym dysponować sprzętem z każdej kategorii, tym bardziej, że niektóre maszyny stosowane jednorazowo są bardzo drogie. 

Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest nie tyle zakup na własność maszyn z danej kategorii, co po prostu ich wypożyczanie od zaufanego kontrahenta, w sytuacji gdy są potrzebne. Pozwala to także obniżyć koszta związane z uzyskaniem dostępu do urządzenia, a także wyeliminować opłaty wynikające z jego przechowywania i serwisowania.